เทศกาลวิสาขบูชา

ขอเชิญร่วมพิธีเวียนเทียน บูชามหารัตนเจดีย์ศรีไตรโลกธาตุ และบวชเนกขัมมะ ณ วัดทุ่งเศรษฐี จ.ขอนแก่น เชิญชมความงาม ยามค่ำคืน ประดับโคมไฟบูชา มหาเจดีย์รัตนะ