ศาสนาคารและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ภายในวัด

  1. มหาเจดีย์รัตนะ หรือมหารัตนเจดีย์ศรีโลกธาตุ
   บรรจุพระเขี้ยวแก้วซี่ขวาล่าง พระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธรูป สิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ และเครื่องสักการะทั้งหลายทั้งปวง ตำแหน่งของพระมหาเจดีย์ตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างเจดีย์จุฬามณี ซึ่งบรรจุพระเขี้ยวแก้วซี่ขวาบนในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ กับเจดีย์ในนาคพิภพ ซึ่งบรรจุพระเขี้ยวแก้วซี่ซ้ายล่าง ดังนั้น เมื่อผู้ใดได้มาสักการะพระมหาเจดีย์แห่งนี้ ก็เท่ากับได้กราบไหว้บูชาเจดีย์ทั้งสามองค์ในสามโลกธาตุในคราเดียวกัน
  2. มณฑปองค์ปฐม
   ศาสนาสถานแห่งแรกของวัด ซึ่งถ้าเทียบกับแนงคิดตามแบบพราหมณ์ก็จะมีความสำคัญเท่ากับการสร้างเสาหลักเมืองนั่นเอง มีลักษณะเป็นวิหารขนาดย่อม รูปแบบสถาปัตยกรรมเป็นแบบลานช้างประยุกต์ มีเรือนยอดสูง ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ปฐม และรูปหล่อบูรพาจารย์อีกสามองค์ ได้แก่ หลวงปู่ปาน วัดบางนมโค หลวงพ่อฤาษีลิดำ วัดท่าซุง และหลวงปู่สา อาภัสสโร วัดสวนมอน จ. ขอนแก่น
  3. พระพุทธนีลวรรโณศีโลทรัพยุดม หรือหลวงปู่ดำ
   เป็นพระพุทธรูปที่เป็นประธานประจำของทั้งวัดทุ่งเศรษฐี และวัดสวนมอน (วัดป่าศรีอุดมสมพร อ. ท่าพระ จ. ขอนแก่น) เป็นพระพุทธรูปเนื้อทองเหลือง ผิวสีดำ ทรงเครื่องปิดทองประดับพลอยสี ปางสมาธิ ศิลปะแบบลพบุรี พระพักตร์งดงามเปี่ยมล้นด้วยเมตตา ขนาดหน้าตักกว้าง 145 นิ้ว ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุด
  4. สวนนรก
   หลวงตาท่านดำริว่า ผู้คนในยุคหลังๆ นั้นห่างไกลจากศีลธรรม ขาดความเกรงกลัวต่อบาปกรรม จึงให้จำลองสภาพขุมนรกต่างๆ ไว้ในบริเวณวัดทางทิศตะวันออก ซึ่งประกอบไปด้วย รูปปั้นเปรตและนรกห้าขุม แสดงวิบากกรมของสัตว์นรกหมู่ต่างๆ อันเกิดจากการละเมิดศีลห้า เพื่อให้เป็นอุทธาหรณ์ของผู้ใหญ่และเยาวชน
  5. รูปปั้นพญานาค
   อยู่ถัดจากบริเวณสวนนรกเล็กน้อย เป็นรูปพญานาคตนใหญ่ อยู่ในท่ากำลังเลื้อยขึ้นมาจากสระน้ำใหญ่ที่อยู่เบื้องหลัง หลวงตาท่านว่าเป็นพญานาคเจ้าที่เจ้าถิ่น
  6. แท่นแว่นฟ้าจุฬามณีและท่านาคเจดีย์ศรีนาคิน
  7. เสนาสนะอื่นๆ
   หลวงตาท่านให้สร้างไว้สมบูรณ์เหมาะแก่การอยู่อาศัยตามสมควรแก่เพศบรรพชิตและโยมวัด ไม่ว่าจะเป็นกุฏิสงฆ์ เรือนนอนแม่ชีและอุบาสก อุบาสิกา เรือนครัว หอฉัน ฯลฯ ครบถ้วนสะดวกสบาย เป็นที่สัปปายะในการเจริญภาวนา