ร่วมสร้างเจดีย์วัดโคกแสง ปากพนัง

วัดทุ่งเศรษฐีฯ โดยดำริของหลวงปู่วาสุกรี ให้วัดทุ่งฯเป็นแกนกลางช่วยก่อสร้าง

เจดีย์ให้กับวัดโคกแสง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

โดยวันพฤหัสฯที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 6.45 น. จะมีพิธีบวงสรวงวางศิลาฤกษ์

ลูกหลานท่านใดสะดวกเชิญชวนมาร่วมงานตามอัธยาศัย หรือร่วมบุญสร้างเจดีย์

ที่บัญชี พระณธวรรธน์ โชคอนันต์พร กสิกรไทย 153-3-73878-4

ระบุ “สร้างเจดีย์วัดโคกแสง ปากพนัง”