วัดทุ่งเศรษฐี

“กูดูกู มึงดูมึง”

ภาษิตหลวงตาย่ามแดง

การเดินทาง

วัดทุ่งเศรษฐีตั้งอยู่เลขที่ 262 ถ. เลียบคลองชลประทาน ต. พระลับ อ. เมือง จ. ขอนแก่น

เปิดให้เข้าชม : 07.00-17.00 น.

ประวัติความเป็นมา

วัดทุ่งเศรษฐีตั้งอยู่ที่ ต. พระลับ อ. เมือง จ. ขอนแก่น บนเนื้อที่ ๔๘ ไร่ เริ่มก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๓ ริเริ่มก่อสร้างโดย นาย สวาสดิ์ ศีลอุดมทรัพย์ (หลวงตาอ๋อย) วัดทุ่งเศรษฐีเป็นวัดสาขาของวัดป่าแสงอรุณ โดยการดูแลของเจ้าคุณสมาน (สมณศักดิ์และชื่อเต็ม)

ความเป็นมาของวัดทุ่งเศรษฐีเริ่มต้นเมื่อหลวงตาท่านเที่ยวไปมาในจังหวัดต่างๆ ทางภาคอีสานอยู่หลายปี ช่วยเหลือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในสายพระกรรมฐานของพระอาจารย์ใหญ่หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เป็นส่วนใหญ่ ท่านได้ช่วยทำนุบำรุงพระศาสนาทั้งทางตรงและทางอ้อม ใช้ทั้งอิทธิฤทธิ์และบุญฤทธิ์ชักจูงให้ชาวบ้านเกิดศรัทธา เข้าวัดทำบุญปฏิบัติธรรมได้เป็นจำนวนมาก

อย่างไรก็ดี การสงเคราะห์ผู้คนของท่านเป็นเช่นนี้อยู่ระยะหนึ่ง ท่านจึงพิจารณาแล้วเห็นว่า ได้โปรดผู้คนในถิ่นต่างๆ เป็นเวลาพอสมควรแล้ว ถึงเวลากลับมาโปรดลูกหลานในภูมิลำเนาของท่านเองที่จังหวัดขอนแก่นเสียที

ครั้งกลับมายังขอนแก่นได้ไม่นาน ก็มีญาติโยมผู้หนึ่งมาเสนอขายที่ดินแปลงหนึ่งในตำบล พระลับ เขตอำเภอ เมือง เมื่อหลวงตาได้ไปสำรวจดูที่ดิน ท่านก็รู้ด้วยญาณวิถีในทันทีว่า ผืนแผ่นดินที่นำมาเสนอขายให้แก่ท่านมีความสำคัญมาก มีความศักดิ์สิทธิ์ ด้วยว่าเป็น “ผืนดินสามโลกธาตุ” ท่านจึงตัดสินใจซื้อที่ดินผินดังกล่าว และดำริให้สร้างเป็นวัด โดยตรงจุดสำคัญสามโลกธาตุนั้น ท่านกำหนดให้วร้างพระมหาเจดีย์ครอบไว้

แต่เป็นที่รู้จักกันในหมู่ลูกหลานใกล้ชิดว่า หลวงตาไม่ได้เพียงแต่จะสร้างพระมหาเจดีย์เพื่อสงเคราะห์ลูกหลานเท่านั้น หากยังแฝงความมุ่งหมายที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ ให้มหาบุญมหากุศลจากการสร้างพระมหาเจดีย์แห่งนี้ได้ค้ำจุนไปถึงประเทศชาติและพระราชวงศ์จักรี ดังที่ท่านมักกล่าวอยู่เนืองๆ ว่า “สร้างถวายในหลวง”

ชื่อวัดทุ่งเศรษฐีนี้ หลวงตาท่านว่า “เพราะจะมีแต่เศรษฐีที่มาทำบุญกับเรา มีทั้งเศรษฐีน้อยเศรษฐีใหญ่ และว่าที่เศรษฐีทั้งนั้น แม้วันนี้บางคนยังไม่ได้เป็นด้วยอำนาจบุพกรรม วันหน้าก็ต้องได้เป็นอยู่ดี”


นำเที่ยวภายในวัด

นำเที่ยวภายในวัด

  • คลิปบทสวดมนต์

  • บทสวดแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย

  • บทสวดชยสิทธิคาถา

Community
ชุมชนวัดทุ่งเศรษฐี


Group Register
ลงทะเบียนเยี่ยมชมวัด